NYHETER

 

Läs mer här (PDF)

________________

Ny bok! "Dina pengar räknas"


________________

ARKIV

Seminariedagar 9-10 sept

Seminarium i Malmö den 27 maj 2010


CrownLife
är en del av

Dina pengar räknas

VÄGEN TILL BIBLISK EKONOMISK FRIHET

Allt handlar idag om ekonomi, såväl för oss privat som globalt. Man funderar över hur man bäst ska förvalta de pengar man tjänar och kanske lyckats spara, men också vilka levnadsomkostnaderna är och hur man undviker stora utgifter och skulder. Och hur ser Gud på min ekonomi?

Crown Financial Ministries har utarbetat ett studieprogram som använts i mer än 60 länder och miljoner människor har deltagit i dessa studier.

Nu introduceras detta studieprogram i Sverige och på de konferensdagar som anordnas får deltagarna vägledning i hur de i sina församlingar kan undervisa om ”Vägen till biblisk ekonomisk frihet”.

Studiematerialet:

• Studiematerialet är upplagt för att användas i mindre grupper i församlingen.

• En studievägledare från församlingen avdelas för att med studiematerialet som hjälp vägleda kursdeltagarna att hantera sin privatekonomi.

• Kursdeltagarna kommer att få en grundläggande biblisk undervisning om förvaltarskap, gåvor och ekonomisk frihet.

• Hur man upprättar och använder en budget i sin privatekonomi.

• Att arbeta för att inte stå i så mycket skuld.

• Hur olika räntesatser påverkar ekonomin mm.

• Hur man tillämpar Guds principer i vår ekonomi och därmed spendera klokare.

• Hur man kan börja spara mer för framtiden.

• Hur man kan ge ännu mer till Herrens verk.

Syfte:
Syftet med detta material är att förstå Guds ekonomiska principer för att därigenom lära känna Kristus närmare och bli fri att tjäna Honom.

Vision:
Globalt: Att mana Kristi efterföljare i varje nation att troget leva efter Guds ekonomiska principer inom alla livets områden.
Sverige: Att sträcka oss ut över hela Sverige och göra vad vi kan för att betjäna församlingen och hjälpa kristna att omfatta Guds ekonomiska principer.

Mission:
Utrusta Guds folk globalt genom att lära de använda och undervisa om Guds ekonomiska principer, så att de kan få en djupare relation till Kristus och bli fri att tjäna honom.

Introduktion av Crown Financial Ministries i Sverige

· Vi hade en informationsträff i slutet av januari 2009, intrycket från deltagarna, detta material behöver vi i Sverige.

· Vi kommer att ha två konferensdagar för pastorer och ledare, den 9 september i Göteborg och den 10 september i Stockholm.

· Vi har översatt och kommer att ha boken ”Dina pengar räknas” klar i sommar.

· Arbetsmaterialet består av en bok för handledaren och två böcker för kursdeltagaren, (kursbok och arbetsbok).

· Kurserna kommer att vara uppdelade på tio lektioner.

· Vi räknar med att under sen hösten börja med endags seminarier på lördagar för de i församlingarna som skall undervisa kursdeltagarna.

· Med tiden kommer kursmaterial för ungdomar, barn och företagare att göras klart.

Vittnesbörd:
”Crown Financial Ministries är det mest effektiva studieprogram som någonsin använts för att utbilda människor om hur de skall hantera pengar”.
Rick Warren, pastor i Saddleback Church och författare till boken ”Leva med mål och mening”

“Crown Financial Ministries” är en av de mest fantastiska globala Financial Ministries jag känner. Crowns studieprogram är ett måste för alla kyrkor.
John Maxwell, författare och församlingsledare

Kursdeltagare världen över vittnar om allt de fått ut av denna kurs, som exempelvis:

- De har börjat vandra närmare Herren
- De ägnar mer tid åt att läsa Bibeln
- De har blivit mer trogna i förbön för andra människor
- De har fått se sina skulder minska
- De har blivit bättre på att hantera sin ekonomi
- De har börjat spara mer
- De har ökat sitt givande


Vår ekonomiska policy
Crown Financial Ministries uppmuntrar inte till, rekommenderar inte och säljer inga ekonomiska investeringar. Det är förbjudet att utnyttja sin förbindelse med Crown till att främja eller påverka försäljningen av ekonomiska produkter eller tjänster.

Crowns biblisk-ekonomiska studiematerial tillhandahåller inga specifika investeringsråd. Ingen får utnyttja sin förbindelse med Crown för att förmedla sådana.

Material tillhandahålls till nedsatt pris, eftersom kostnaden inte får hindra någon från att delta.

Hur lever vi kristna i dag?

• Den näst vanligaste orsaken till skilsmässor i dag är på grund av ekonomin.

• Många kristna i dag lever ett mer världsligt liv när det gäller att spendera pengar.

• Förståelsen och kunskapen om givandet, offrandet och Guds välsignelse kommer ofta långt ner på skalan hos många kristna.

Hur vi hanterar våra pengar har stor inverkan på vår närhet i vår relation till Jesus Kristus.

I Sverige kommer Crown Financial Ministries att gå under namnet Crownlife. Crownlife är en del av Agape Sverige

Hur vi kommer att arbeta. Crownlifes del i detta är att ta fram materialet, utbilda, marknadsföra och sälja böckerna.

___________________________________________________

Om Crownlife
Crown Financial Ministries som i Sverige heter Crownlife är en del av Agape Sverige. Crownlife startar vi upp sommaren 2009, men Agape Sverige bildades 1975.
Crown Financial Ministries startades i USA för 30 år sedan av Howard Dayton. Crown Financial Ministries studieprogram har använts i mer än 60 länder och miljontals människor har deltagit i dessa studier.

Historia om Agape Sverige där crownlife är en del av:
Agape Sverige är en del av Campus Crusade for Christ "CCC". CCC grundades 1951 av Bill och Vonette Bright. I slutet av år 2000 arbetade cirka 24.000 personer heltid och över 500.000 tränade frivilliga inom CCC, i 191 länder. I Europa går CCC under namnet Agape Europa, i Sverige heter vi Agape Sverige (tidigare Sverige för Kristus).