NYHETER

 

Läs mer här (PDF)

________________

Ny bok! "Dina pengar räknas"


________________

ARKIV

Seminariedagar 9-10 sept

Seminarium i Malmö den 27 maj 2010


CrownLife
är en del av
Seminariedag i Stockholm 10 september

Vi är tacksamma för anmälningar snarast , men senast den 31 augusti.

Anmälan


Fakturaadress:
Församling/Organisation

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Tel:

E-post

Antal pastorer:    Antal ledare:    Antal företagare:

 

Flera anmälningar med samma fakturaadress, skriv namnen på varje deltagare:

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

Meddelande: